ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਿਤ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ - ਮੋਹਿਤ ਮਿੱਤਲ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਗੋਰਾ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਕਿਰਨਾ ਮਿੱਤਲ