ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਇਰਾ ਪਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ - ਸਮਾਇਰਾ ਪਾਲ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਸੰਧਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਪਾਲ
ਜਨਮ ਦਿਨ  -1 ਅਗਸਤ
ਜਿਲ੍ਹਾ - ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।