ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਨਿਆ ਧੀਂਗੜਾ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਅਨੰਨਿਆ ਧੀਂਗੜਾ (9 ਸਾਲ)
ਪਿਤਾ - ਅਜੇ ਧੀਂਗੜਾ
ਮਾਤਾ - ਲਵਲੀ ਧੀਂਗੜਾ
ਪੂਡਾ ਕਲੋਨੀ ਮੁਕਤਸਰ