ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਰਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਨਾਮ - ਨਾਇਰਾ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਮੋਨਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਮਨੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ
(ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ) (ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਤੀ:--19 ਸਤੰਬਰ)