ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਨਾਮ : ਪਾਰੁਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ : ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ : ਅਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ  (09 ਨਵੰਬਰ)