ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ +2 ਪਾਸ , ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੰ. ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :- 0049-15146928425