ਮੀਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰ ਹਨੀ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਜਲ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ