ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਿਤ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਮੋਹਿਤ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ - ਮੋਹਿਤ ਮਿੱਤਲ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ- ਗੋਰਾ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ- ਕਿਰਨਾ ਮਿੱਤਲ
ਪਿੰਡ- ਬਹਾਦਰਪੁਰ (ਸੰਗਰੂਰ )