ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਵੀ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ
ਨਾਮ -ਜਾਨਵੀ ਸਰਮਾ
ਮਾਤਾ -ਗੀਤਾ ਸਰਮਾ
ਪਿਤਾ - ਈਸਵਰ ਸਰਮਾ
(ਸੰਗਰੂਰ )