ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ
ਨਾਂਅ : ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਨ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ : ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ : ਨਫੀਸਾ
ਵਾਸੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ।
ਜਨਮ ਮਿਤੀ  :13-10-2021