'ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ' - ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਇਥੇ,
ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਯਾਰੋ।
ਅੱਜ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ,
ਇਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦਿਤੇ ਨੇ ਪੱਟ ਯਾਰੋ ।
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਵੇਂ ਕੱਢੇ ਆਖਾਂ ਸੱਚ ਯਾਰੋ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ,
ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੱਤ ਯਾਰੋ ।
ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ,
ਨਾ ਐਨੀ ਰੁਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਯਾਰੋ।
ਐਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ,
ਨਾ ਐਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਹੱਕ ਯਾਰੋ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ,
ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਯਾਰੋ ।
ਐਵੇਂ ਨੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਲੋਕੀ ,
ਜਾਣ ਉਧਰ ਕਰਜੇ ਚੱਕ ਯਾਰੋ ।
ਮੇਜਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇਥੇ,
ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਯਾਰੋ।

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ
94176 42327