ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ - ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ

ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਰੁਲਦੇ,
ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫਿਰਨ ਚੁੱਕੀ ,
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਇਥੇ।
ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਰੁਲਦੇ,
ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਥੇ।
ਚੜਨ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਜਾਮ ਲਾਉਂਦੇ,
ਕਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਣ ਇਥੇ।
ਮੇਜਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮ,
ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਇਥੇ।

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ
94176 42327