Gurbaz Singh TarnTaran

ਗੁੰਬਦ-ਗੁਮਾਨ - ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ

ਇਨਾਂ ਗੁੰਬਦ ਗੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ।

ਕੋਈ ਖੜਾ ਐ ਦੁਆ ਲਈ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ,

ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ।

ਇਨਾਂ ਗੁੰਬਦ-ਗੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ।
ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸੇ ਬਰਿਹਮੰਡ ਚਲਾਉਣ ਤੇਬਨਾਣ ਵਾਲਾ,

ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪੇ ਕਹਾਉਣ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਵਾਲਾ,

ਉਹਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ।

ਇਨਾਂ ਗੁੰਬਦ-ਗੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ।
ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਔ ਕਰ ਦੂੰ,

ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ, ਔ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਤੂੰ,

ਇਸ ਭੈੜੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੁਕਾਅ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ।

ਇਨਾਂ ਗੁੰਬਦ-ਗੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ।
ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਤੇ ਵੰਡ ਛੱਕ,

ਹੱਥੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਢੱਕ,

ਕਦੇ ਨੇਕੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮਾਅ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ,

ਇਨਾਂ ਗੁੰਬਦ-ਗੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ।
ਜਦ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਅਰਥੀ ਲਿਟਾਉਣਾ,

ਜਿਨੂੰ ਆਪਨਾ ਤੂੰ ਕਹੇਂ ਉਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿਵੇਪਾਉਣਾ,

ਫਿਰੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂਵੇਖ,

ਇਨਾਂ ਗੁੰਬਦ-ਗੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ।

ਕਦੇ ਗੁੰਬਦ-ਗੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ।

-ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ
88376-44027

ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ  - ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ

ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼,

ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਦੀਬ ।ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ-ਪਿਆਸ,

ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ।ਇਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਾਂ ,

ਇਸ ਦੁੱਖ ਸੰਗ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ।ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਬੂੰ ਲਾਣਾ ,

ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਣਾ ।ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਕਮਾਣਾ ,

ਹਰ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਣਾਂ ।ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤਾਈਂ ਰਚਿਆ,

ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਿਆ ਜਾਣਾ ।

ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਿਆ ਜਾਣਾ ।

(ਚਰਨ)


-ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ
8837644027

29 Oct. 2018

ਉਡੀਕ  - ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ

ਚਰਨ,,,

ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ,

ਅਮੁੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ।

ਮੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ ।
ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇਂ ਹਰ ਸਾਹ ਠੰਡੜੇ ਨਾਲ,

ਔਂਸੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਉਲੀਕਦਾ ਹਾਂ,

ਮੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ ।
ਨੀਂਦਰ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਭਾਲਣ ਤੇਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ,

ਅੱਖੀਆਂ ਜਦ ਵੀ ਖੋਲਾਂ ਜਾਂ ਮੀਚਦਾ ਹਾਂ,

ਮੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ ।
ਤੂੰ ਅਸੀਮ ਸਾਗਰ ਹੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ,

ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਤਰਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹਾਂ,

ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ ।
ਆ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੋੜ ਕੇ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ,

ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਪਲ-ਪਲ ਸਦੀਆਂ ਜਿਹਾ ਬੀਤਦਾਹਾਂ,

ਮੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ ।
ਕੱਦ ਵਸਲ ਤੇਰੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੈਂ ਮਾਣੂੰਗਾ,

ਕਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਨੀਝਦਾ ਹਾਂ,

ਮੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ ।-ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ
8837644027

ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ,, - ਗੁਰਬਾਜ  ਸਿੰਘ

ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਏ,

ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਦਰਦ,

ਰੋਜ਼ ਆਣ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਮੱਲਦੇ ਨੇ।

ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ,

ਬੱਸ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਘੱਲਦੇ ਨੇ।

ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਕਲਮ ਮੇਰੀ,

ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦ ਗ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਥੱਲਦੇ ਨੇ।

ਤੂੰ ਚੰਨ ਬਣ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੇਹੜੇ,

ਇਹੋ ਡਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸੱਲਦੇ ਨੇ।

ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਚੇਹਰਾ ਤੇਰਾ,

ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪਏ ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਨੇ।

ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਏ ।

ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ,,।

ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ,,।

ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ - ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ

ਜਦ ਮਨ ਬਾਹਲਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ,

ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ,

ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਜੁਆਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲੀ ਵਿੱਸਰੀ ਫੇਰਾ ਜਦ ਪਾਉਂਦੀਹੈ,

ਤਾਂ ਪੀੜਾਂ ਹੌਂਕਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਖਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾਹਾਂ।

ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਫੇਰ ਸਿਆਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,

ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾਹਾਂ।


-ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ
8837644027

ਤੇਰਾ ਪਰਤਣਾ  - ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ

ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾ ਪਰਤਣਾ ਤੇਰਾ,

ਅੱਖਾਂ ਉਡੀਕ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂਨੇ।

ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਯਕੀਨ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ,

ਤਾਂ ਹੀ ਆਸ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਜਹੀ ਮਘਾਈਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ।

ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਈਂ ਗਵਾਰਾ ਏਨਾਨੂੰ,

ਨਕਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੀ ਖੁਦ ਚ ਸਮਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ।

ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ,

ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੇਠ ਪਲਕਾਂ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ।

ਇਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਬੈਠ ਕੇ,

ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਏ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂਨੇ।

ਤੇਰੇ ਵਸਲ ਵਾਲੀ ਭੀਖ ਕਦ ਮਿਲੂ ਏਨਾਂ ਨੂੰ,

ਕਾਸੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂਨੇ।

ਕਾਸੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂਨੇ।

-ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ
8837644027

ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ  - ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ

ਚਰਨ...

ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਏ,

ਤੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਠੰਢਕਜਿਹੀ ਏ,

ਤੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਖਿੱਲਰੀ ਕੋਈ ਰੰਗਤ ਜਿਹੀ ਏਂ,

ਤੂੰ ਪੌਣਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਮਹਿਕ ਜਿਹੀ ਏ,

ਤੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਜਿਹੀ ਏਂ,

ਤੂੰ ਗਲ਼ਵੱਕੜੀ ਵਿਚਲੇ ਕੋਈ ਨਿੱਘ ਜਿਹੀ ਏ,

ਤੂੰ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਪਾਕੀਜਗੀ ਜਿਹੀ ਏ,

ਤੂੰ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ ਜਿਹੀਏ,

ਤੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜਿਹੀ ਏ,

ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਹੀ ਏ,

ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਚ ਸਮਾਏ ਗੂੜੇ ਰੰਗਾਂ ਜਿਹੀ ਏ,

ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਲੜ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਾਂ ਜਿਹੀਏ,

ਤੂੰ ਰੂਹੀ ਰਚੀ ਕੋਈ ਗ਼ਜ਼ਲ ਜਿਹੀ ਏ,

ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਫ਼ਜ਼ਲ ਜਿਹੀ ਏ,

ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਜਿਹੀ ਏ,

ਤੂੰ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਿਹੀ ਏ,

ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੀਏ,

ਤੂੰ ਬਿਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੀਏ,

ਤੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੀ ਏਂ,

ਤੂੰ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਮੀਤ ਜਿਹੀ ਏਂ,

ਤੂੰ ਬਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਸ਼ੀਤਜਿਹੀ ਏ,

ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਉੱਕਰੀ ਕੋਈ ਲੀਕ ਜਿਹੀਏ,

ਤੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੀ ਏ,

ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਜ ਦੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜਿਹੀ ਏ,

ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਗਈ ਹੋਵੇਂਗੀ,

ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਏ।

ਜ਼ਰਾ ਵੀ,,।-ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ
8837644027

ਇੰਤਜ਼ਾਰ - ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ

ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾਮੈਂ,

ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ,

ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ,

ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾਮੈਂ।
ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਭੇ ਚਾਅ, ਰੱਤ ਦੀ ਸਿਆਹੀਬਣਾ,

ਸੁੱਚੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰ ਜੜਾ,

ਐਸਾ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਂਗਾਮੈਂ,

ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾਮੈਂ।
ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਦੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,

ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਦੇ ਮਿਲ਼ਣੋਂ ਨਹੀਂਰਹਿੰਦੇ,

ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੋਹ ਭਰੇ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾਮੈਂ,

ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾਮੈਂ।
ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ,

ਦਿਲ ਚੋ ਹੌਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ,

ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਬਸ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ,

ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾਮੈਂ।
ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,

ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜੂੰਝਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤਾਂਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ,

ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾਮੈਂ।
ਅੱਜ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ,

ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ,

ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੰਗ ਉਡੀਕਾਂ ਬਰਕਰਾਰਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ,

ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾਮੈਂ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੰੂ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਏ,

ਇਸ ਅਧਮੋਈ ਰੂਹ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਓਸ ਦਿਨਜਿਉਣਾਂ ਏ,

ਉਸ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਘੜੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ,

ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾਮੈਂ।

ਤੇਰਾ,,ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ।

ਤੇਰਾ,,ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ।

13 Oct. 2018

ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ,, - ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ,

ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ,

ਇਕ ਉਦਾਸੀ ਐਸੀ ਛਾ ਜਾਵੇ,

ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ,

ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ,

ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਲਵੀਂ,

ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ,

ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ,

ਸਿੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ,

ਵੀਰਾਿਨਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪੀ ਸੰਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ,

ਸੁੰਨੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ਚੋ ਲੰਘਦੀਆਂ,

ਤੱਤੀਆ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ।

ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਈ,

ਤਰਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ।

ਰੂਹ ਦੇ ਰਾਹੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦਿਆਂ ,

ਨਜ਼ਰ ਖਾ ਗਏ ਸੁੰਨੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ।

ਅਰਥੀ ਤੇ ਲੇਟੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਲਈ,

ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾੜਦੇ ਵੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ।

ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ,

ਸੰਨਾਟੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਮਾਰੀ ਰੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ।

ਜਾਂ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਭਰੀ ਹੂਕ ਵਿੱਚ ।

ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੱਕਰ ਦੀ ਵਿਰਲਾਪੀ ਕੂਕ ਵਿੱਚ।

ਲੱਭ ਲਵੀਂ ਮੈਨੂੰ,

ਤੂੰ,, ਲੱਭ ਲਵੀਂ ।

(ਚਰਨ)

-ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ 88376-44027

ਘਾਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ - ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ

ਦਫਤਰ ਸੀ ਚੱਲਿਆ,

ਮੈਂ ਇਕ ਘਾਹੀ ਤੱਕਿਆ ।

ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ,

ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸੀ ਥੱਕਿਆ ।

ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ,

ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਅੱਕਿਆ ।

ਰੰਬੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਓਨੇ,

ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਢਿਆ ।

ਓਹਦਾ ਚੇਹਰਾ ਕਹੇ ,

ਗ਼ੁਰਬਤ ਲਈ ਓਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ।

ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰ ਰੰਬੇ ਵਾਲੀ ਤਿੱਖੀ ਸੀ,

ਲਗੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ।
ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ - -

ਬਾਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾ,

ਵੇਖ....ਦਿਨ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ।

ਕਹਿੰਦਾ....ਕਾਕਾ ਸਾਹ ਬੜੇ ਲਏ,

ਬੱਸ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਈ ਠੱਗਿਆ ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ - -

ਤੇਰੇ ਪੱੁਤ ਨੀ ਆਏ,

ਤੂੰ ਜੱਬ ਐਨਾ ਝਾਗਿਆ ।

ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਸਾਹ ਨੀ ਸੀ ਕੱਲੇ,

ਕੰਮੇ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਵੀ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ।
ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ- -

ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ,

ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਰੱਬ ਵੀ ਏ ਡਾਹਢਾ,

ਨਾ ਦਾਗ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਧੋਵੇ ।

ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਹੈ ਖਾਦਾ ਪੁੱਤ,

ਜੀਣਾ ਹੋਇਆ ਏ ਮੁਹਾਲ ।

ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਟਾ,

ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋ ਆਂ ਕੰਗਾਲ ।

ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੀਰ,

ਅੱਖੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀ ਵਗਿਆ ।

ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ,

ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਧਰ ਖੋ ਗਿਆ ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ - -

ਗ਼ੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਂ ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਾ,

ਘਾਹ ਖੋਤਦਾ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ,

ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਚੇਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ,

ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਤੂੰ ਹੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੱਬਿਆ।

ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਜੀਂ,

ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨਾ ਮਘਿਆ ।
ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ - -

ਪੁੱਤ,,,ਸਮਝੀ ਮਜਬੂਰੀ,

ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ।

ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਘਾਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀਨੇ,

ਜੇ ਅੱਜ ਵੱਡ ਲਿਆ ਕੱਲ ਫੇਰ ਹੈ ਏਉੱਗਿਆ ।

ਜੇ ਅੱਜ ਵੱਡ ਲਿਆ ਕੱਲ ਫੇਰ ਹੈ ਏਉੱਗਿਆ ।
ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰ ਸੀ,

ਮੈਂਥੋ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਅੰਗਿਆਰ ਸੀ ।

ਮੈਂਥੋਂ ਹੁਣ,,ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਅੰਗਿਆਰ ਸੀ ।


-ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ
8937644027