ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ  HARNIWAZ SINGH AND BABLEEN KAUR (BANI) ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

HARNIWAZ SINGH AND BABLEEN KAUR (BANI)
 Father name LOVEPREET SINGH
Mother name JASWANT KAUR
 VILL DALLA