ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਨਾਮ - ਹਰਬੀਰ ਕੌਰ
ਮਾਤਾ - ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ
ਪਿਤਾ - ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  
ਪਿੰਡ - ਅਤੇਪੁਰ