ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੱਟ ਸਿਖ ਕੰਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ,ਜਨਮ 1992, ਕੱਦ 5,10 ਇੰਚ,B-Tech (Mechnical) ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ,ਵਾਸਤੇ ਯੂਰਪ  ਦੀ ਪੱਕੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ  ਪਹਿਲ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:-
01719819356

Jatt Sikh Kang Gursikh Boy, born 1992, 5,10 inch, B-Tech (Mechnical) The boy's father is a good businessman in Germany, so a permanent girl from Europe is needed for marriage. Germany is the priority. For more information please contact
01719819356