ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਨਵੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਤਨਵੀਨ ਕੌਰ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ - ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ - ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ