ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ  ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਨਾਂ-ਅੰਬਰ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਤ ਪਾਠਕ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ -ਆਸ਼ਿਮਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ) ਨੂੰ ਮੀਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ