ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਲ਼ੁਬਾਣਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦਾ  ਲੜਕਾ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ,ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਟੀਚਰ, ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਯੂਰੋਪ ਜਾਂ ਯੂ.ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ. +39-3284781707, ਜਾਂ- 3206956176 ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।