ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ? -------- ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ? -------- ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
mp@mediapunjab.com

ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ - ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਯੁਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਲੜਕੇ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਕੱਦ 5’7 ਫੁੱਟ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿੱਖੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਬਲੱਡ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ) ਵਿੱਚ ਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੜਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਭੈਣ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਅਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ । ਲੜਕੇ ਲਈ ਯੁਰੋਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੋਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 00 43 699 11800631

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨ ਸਿਟੀਜਨ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਪੁਰੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਕੱਦ 5’7 ਫੁੱਟ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿੱਖੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਲਈ ਖੱਤਰੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0049 17640546020 ਅਤੇ 0049 1634633896

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜੰਮਪਲ਼ ਜਰਮਨ ਸਿਟੀਜਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਕੱਦ 5’9 ਫੁੱਟ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿੱਖੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਲਈ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਈਟ 5’5 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੋਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0049 17663771945 / Time 10 AM To 20 PM

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ +2 ਪਾਸ , ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੰ. ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :- 0049-15146928425

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੈਣੀ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ,ਕੱਦ 5,8”.ਪੱੜੇ ਲਿਖੇ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ,ਸੁੰਦਰ ਸੁਸੀਂਲ ਪੱੜੀ ਲਿਖੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0049-15156153555

ਯੁਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਲੜਕੇ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਲੜਕਾ ਬੇਹਲ ਫੈਮਲੀ,  ਉਮਰ 34 ਸਾਲ। ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਪੜਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ  ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹਾਉਸਵਾਇਫ ਹੈ।
ਲੜਕੇ ਦਾ ਇੱਕ  ਭਰਾ ਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਹਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੈ । ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੈ । ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0049 1737472480
0044 7438778114
0049 15212691609

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ  ਓੁਮਰ 40 ਸਾਲ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੜਕੇ  ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਹੈ ।  ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਜਰਮਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ : +49 171 2366416

ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਿੱਖ ਸੈਣੀ ਲੜਕੀ ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਲੜਕੀ ਨੇ M.C.A ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੜਕੀ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹਨ ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੰ. ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :- 0049-176 52272853, 0091-9878 987004

ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਯੁਰੋਪ ਦੀ ਜੰਮ-ਪਲ, ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਟਲ, 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਯੋਗ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੰਪਰਕ: god.bless1313@yahoo.com

ਯੁਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ ਲਈ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਯੁਰੋਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਟਲ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਮੋਬਾਇਲ- 75278-71963

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਓੁਮਰ 24 ਸਾਲ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਇੰਡੀਆ ਅੱਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਾਰਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁੰਦਰ,ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਐਜ਼ੂਕੇਟੀਡ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਲੜਕੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੱਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +49 173 6164614

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜੰਮਪਲ਼ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੌਲੋਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ਼ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋੰ ਜ਼ਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ -+49 176 61650108

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਗਿੱਲ ਫੈਮਲੀ, ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ। ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਤੇ  ਰਹਿ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ । ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Mob. 004915166346177
House No. 004961312079672

ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਘੁਮਾਰ ਲੜਕੀ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਕੱਦ 5'7'',ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ, ਇਟਲੀ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ +91-9888133022, +39-3284781707.

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਭੰਗੂ ਫੈਮਲੀ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5'8'',ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ,ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੋਬ.+39-3926388186, 3284781707, ਘੋਤੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਇਟਲੀ।

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਲ਼ੁਬਾਣਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦਾ  ਲੜਕਾ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ,ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਟੀਚਰ, ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਯੂਰੋਪ ਜਾਂ ਯੂ.ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ. +39-3284781707, ਜਾਂ- 3206956176 ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਲੁਬਾਣਾ ਲੜਕੇ ਲਈ ਯੋਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਸੋਹਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਦ-ਕਾਠ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।  ਸਪੇਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲੀਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਲੜਕਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 0091 87270 56020, ਸਪੇਨ ਨੰਬਰ 0034 63222 1456

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੈਣੀ ਲੜਕਾ ਡਿਵੋਰਸ, ਉਮਰ 36 ਸਾਲ, 5,4'' ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ. +39.3498173673, ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਇਟਲੀ- 3284781707 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, 5,8'' ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ.
+39.3887581431 ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਇਟਲੀ- 3284781707 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਜਾਪਤਿ (ਘੁਮਾਰ) ਲੜਕਾ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ-10'' ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਟੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ, ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਬੰਧਿਤ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ-ਮੋਬ. +39-3881782942

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5'7'' (175ਸਮ)  ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ,ਲਾਇਸੰਸ ਪਾਸ, ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ  ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ:-3287076396, 3283239132

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5'-11'' ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਟੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ, ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ-ਮੋਬ. +39-3276961385

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਫਰਾਂਸ ਜੰਮਪਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਲੜਕਾ  ਜਨਮ 1990  ਕੱਦ  1.78 cm  ਲਈ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸੰਪਰਕ  33 6 51 26 77 10 
e -mail : singhkaur@hotmail.fr

ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਰਜਾਪਤਿ ( ਘੁਮਾਰ) ਲੜਕਾ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5',10 ਇੰਚ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਟੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ, ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲਈ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਘੁਮਾਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ  ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,  ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ:-+3284781707,3881782942

ਫਰਾਂਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਫਰਾਂਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਸੈਣੀ ਲੜਕੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ- ਫ਼ੋਨ0033638677427

ਫਰਾਂਸ ਜੰਮਪਲ ਸੈਣੀ ਲੜਕੇ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਫਰਾਂਸ ਜੰਮਪਲ ਸੈਣੀ ਲੜਕੇ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਬੀ.ਟੈਕ ਲਈ ਯੋਗ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਲੰਬੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ - 0033638677427