ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜਰਮਨ ਜੰਮਪਲ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ,ਕੱਦ 5,5"ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਲਈ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ  Mathe und Chemie ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 40 ਸਾਲ ਤੋ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ  ਇਥੇ ਬਰਾਬਰ  ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀ ਹੈ। Hamburg ਦੇ ਨੇੜ 200 km. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ:-0049-171-4927503,