ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨ ਦਾ ਜੰਮ-ਪਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ ਲਈ  ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੱਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫੁੱਟ 5ਇੰਚ ਹੋਵੇ ਲੜਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 35ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ 
00491776113320 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ