ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਕੀਰਤ ਕੁਮਾਰ
 ਪਿਤਾ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
ਮਾਤਾ - ਮਮਤਾ ( ਫਰੀਦਕੋਟ )