ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਅਰਾਧਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਰਵਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਨਿਉਜੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ