ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ  ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ
 ਨਾਮ - ਹਰਸ਼ੁਲ ਸ਼ਰਮਾ (ਬੰਕੂ) (29 ਜਨਵਰੀ)
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ