ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ  ਦਾਮਨਦੀਪ ਕੌਰ   ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ
ਮਿਤੀ 5 1 2023

 ਨਾਮ   -ਦਾਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ( ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ )
ਪਿਤਾ -   ਬਬਲੀ ਬਰਨਾਲਾ( ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਮਾਤਾ -   ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ