ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ  ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ੍ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ੍
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾ ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ