ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਇਰਾ ਪਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ
ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ - ਸਮਾਇਰਾ ਪਾਲ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਸੰਧਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਪਾਲ
ਜਨਮ  - 1 ਅਗਸਤ
ਜਿਲ੍ਹਾ  -ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।