ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ
ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਪਿਤਾ: ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,
ਮਾਤਾ: ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ,