ਗ਼ਜ਼ਲ - ਮੁਨੀਸ਼ ਸਰਗਮ

ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਜਗ ਵਿਚੋਂ ਪੰਛੀ-ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ
ਝੂਠ ਦੇ ਬੱਦਲ ਅੰਬਰੀਂ ਫੈਲੇ ਬਾਹਾਂ ਕਈ ਲਗਾ ਕੇ

ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕਨਫਰਮੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਖੋ ਜੀ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ

ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਖ਼ੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦੀ
ਅਕਲ ਬਦਾਮੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਉਂਦੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ

ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਸਮਝੋ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਜਾਪੇ
ਰਾਜਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਏ ਆ ਕੇ

ਸੁਬਕ-ਸੁਬਕ ਕੇ ਰੋਣਾ ਛੱਡੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ
ਆਖਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪੌੜੀ-ਪੌੜੀ ਪਾ ਕੇ