ਓੜਨੀ - ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ

ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਓੜਨੀ,
ਸਾਂਭ-ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਓੜਨੀ।

ਕਦੇ ਨਾ ਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ,
ਕਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟਾਂ ਮੇਰੀ ਓੜਨੀ।

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ,
ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਓੜਨੀ।

ਤਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਤੂੰ ਜੋ ਢੱਕਦੀ ਏ,
ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਿਹਨੂੰ-ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਓੜਨੀ।

ਦਲਾਸੂ ਵਾਂਗ ਰੱਖੇ ਤੈਨੂੰ ‘ਮਾਂਗਟ’ ਲਪੇਟ ਕੇ,
ਲੱਖੀਂ ਹਜ਼ਾਰੀਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਓਹਲਾ ਮੇਰੀ ਓੜਨੀ।

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ
ਬੇਗੋਵਾਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
99143-48246