ਚਿੜਿਆਂ - ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ

ਅੰਬਰੀ ਲੱਗੀਆਂ ਡਾਰਾਂ,
ਦਿੰਹਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਦਾ,
ਵੇਖ-ਵੇਖ ਰੂਹ ਰੱਜਦੀ,
ਉੱਡਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ।

ਇਹ ਡਾਰਾਂ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰੀ,
ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ,
ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰਾਂ,
ਉੱਡਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ।

ਚੀਂ-ਚੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ,
ਕਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹਾ,
ਖ੍ਹੜ-ਖ੍ਹੜ ‘ਮਾਗਟ’ ਸੁਣਦੀ
ਉੱਡਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ।

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ
ਬੇਗੋਵਾਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
99143-48246