'ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ' - ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ

ਪਤਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਸਾਰ ਲੋਕੋ?
ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਡੇਗ,
ਅੱਤਵਾਦੀ 'ਤਿੰਨ ਸੋ' ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਲੋਕੋ!
ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰੀ ਉਥੇ?
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕੋ!
ਮੇਜਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ,
ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕੋ।

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ
94176 42327