ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ - ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਬੜੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ,
ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਚੰਗੀ।
ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਭੂਰੀ,
ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰੇ ਪੂਰੀ।
ਫਾਈਵਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਰਪੂਰ,
ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਰ।
ਬੀਪੀ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ,
ਸੂਗਰ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ।
ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ,
ਵਧੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੇਠ।
ਬੱਚਿਓ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਜਰੂਰ ਖਾਓ,
ਇਮਿਊਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।
ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਅਨੇਕ,
ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਂਟੋ ਖਾਓ ਲਾ ਕੇ ਸੇਕ।

ਪਤਾ- ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਾਭਾ ਰੋਡ
ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 95010 33005