ਅਖੀਰ - ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ

ਜੰਗ ਤਾਂ
ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ
ਪਿੱਛੇ
ਸੱਥਰ ਵਛਾਉਂਦੀ ਏ
ਤੇ ਪਿੱਛੇ
ਲੋਥਾਂ ਛੱਡਦੀ ਏ

ਜੰਗ ਨੂੰ
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ
ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ
ਉਹ ਤਾਂ
ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੀ
ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ

ਮਰਨ ਵਾਲੇ
ਕੌਣ ਸੀ?
ਕਿੱਧਰ ਮਰੇ?
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
ਜੰਗ ਤਾਂ
ਲਹੂ ਦੀ
ਪਿਆਸੀ ਜੋ ਠਹਿਰੀ

ਜੰਗ ’ਚ
ਮਰੇ ਬੰਦੇ
ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ
ਮਰ ਜਾਂਦੇ

ਜੰਗ!
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ
ਮਸਲੇ
ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ
ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਜੇ ਬੰਦਾ
ਚਾਹੇ
ਹਰਜੇ ਮਰਜੇ
ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ

ਸਿਰੋਂ
ਲੰਘ ਜਾਣ
ਪਾਣੀ ਜਦ
ਮਰਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ
ਜਦ
ਕੁਝ ਨਾ ਬਚੇ
ਉਦੋਂ
ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ
ਜੰਗ
ਬੱਚਦੀ ਏ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ
ਰੱਖਿਆ ਲਈ
ਅਖੀਰ ’ਚ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ (ਧੂਰੀ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ : ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ)
ਈਮੇਲ : bardwal.gobinder@gmail.com