ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਏਂ।
ਰੋਂਦੀ ਜਨਤਾ ਹੱਸਣ ਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਏਂ।

ਮਿਰਜਾ  ਸੱਸੀ  ਸ਼ੀਰੀ  ਹੁਣ ਤਾਂਈ ਗਾਏ ਨੇ,
ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਏਂ।

ਝੁਕ ਝੁਕ ਕਰਨ ਸਲਾਮਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੜਦੇ ਨੂੰ,
ਉਠ ਢੱਲਦੇ ਤਾਂਈ ਗਲ ਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਏਂ।

ਖੋਹੇ  ਜਾਵਣ  ਅੱਖਾਂ  ਸਾਹਮਣੇ  ਹੱਕ  ਜਦੋ,
ਚੱੜ੍ਹ  ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ  ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਏਂ।

ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦ  ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਨਿਆਂ,
ਕਾਨੀ  ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ  ਬਣਾ  ਜੇ  ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਏ।਼

ਜਦ  ਮਜਬੂਰੀ  ਖਾਤਰ  ਲੋਕ ਨਿਗਲ ਦੇ ਮੱਖੀ,
ਮੱਥਾ  ਨਾਲ  ਜਬਰ ਦੇ ਲਾ  ਜੇ ਤੂੰ  ਸਾਇਰ ਏ਼।

ਫਾਹੇ  ਲੈਂਦੇ  ਮਜਦੂਰ  ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੀ  ਖਾਤਰ,
ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇੱਰ ਏ਼।

ਖਤਮ ਕਰਨ ਜੋ ਨਫਰਤ ਨੂੰਂ ਬੀ ਐਸੇ ਬੀਜਣ,
ਸਿੱਧੂ  ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ  ਸਮਝਾ  ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਏਂ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
004917664197996