ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ - ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਗਰਮੀ ਨੇ ਕੱਢ ਰੱਖੇ ਵੱਟ,
ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਰਹੇ ਤੱਕ।
ਬਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਪਸੀਨਾ,
ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ?
ਤਾਪਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਐ ਪੰਜ਼ਾਹ,
ਬਚਣ ਲਈ ਨਾ ਲੱਭੇ ਰਾਹ।
ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਫੇਲ,
ਘਰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਵਾਂਗੂ ਜੇਲ।
ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨ,
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਜਾਨ।
ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰ,
ਮੀਂਹ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਲੰਗਰ।
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ,
ਪਹੁੰਚਿਆ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਮੰਜਾ।
ਆਊਂ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ?
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੰਡੀ।
'ਚਮਨ' ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ,
 ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਸੰਸਾਰ।

ਪਤਾ- ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 298 ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ- 95010 33005