ਉਮੀਦ - ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਰ ਬਲਾਚੌਰ

ਏਹ ਨਕਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ,
ਝਗੜਿਆਂ ਚੇੜਿਆ ਨੂੰ,
ਛੱਡ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ,
ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ,
ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ,
ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ,
ਇੱਕ ਦਿਨ !


ਜਦ ਹੱਢਾ ਮੇਰਿਆ ਚੋਂ,
ਸਤਲੁਜ, ਜਿਹਲਮ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ,
ਜਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ,
ਲੰਘ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ,
ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੋਂ,
ਸਾਵਣ ਦੇ ਸ਼ਰਾਟਿਆਂ ਚੋਂ,
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਪਣਿਆ ਚੋਂ,
ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ,
ਠੰਢਾ ਠਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ,
ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ
ਇੱਕ ਦਿਨ !


ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ,
ਰੱਬ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ,
ਪਵਨ ਦੇ ਝਰੋਖਿਆ ਚੋਂ,
ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆ ਚੋਂ,
ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੈ ਕੇ,
ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ,
ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ,
ਇੱਕ ਦਿਨ!


ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ,
ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ,
ਜਾਵਾਂਗਾ,
ਸੰਤਰੰਗੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ,
ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਆਬਾ ਵਿੱਚ,
ਹਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਵਾਂਗਾ,
ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ,
ਇੱਕ ਦਿਨ !


ਝੂਠੇ ਕਸਮਾਂ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋਂ,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਵਿਖਾਵਿਆ ਤੋਂ,
ਕੁੱਝ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ,
ਅੱਕਿਆ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ,
ਇਹ ਨਕਲੀ ਜਹੇ ਹੋਂਸਲਿਆ ਤੋਂ,
ਕਿਨਾਰਾ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗਾ,
ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ
ਇੱਕ ਦਿਨ !


ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਤੱਕਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਾਗਾਂ,
ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ
ਮੈ ਅਜਾਦ ਹੋ ਕੇ ,
ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਹੱਸਾਗਾ,
ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ,
ਇੱਕ ਦਿਨ !


ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੀ ਰੁੱਕ ਜਾਓ,
ਇਹ ਸਲਾਭ ਵੀ ਰੁੱਕ ਜਾਓ,
ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੇਂਗਾ,
ਜਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਿਉਂਗਾ,
ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰਾਂ ਹੀ ਸਹੀਂ...
ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਿਉਂਗਾ,
ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ,
ਇੱਕ ਦਿਨ !


ਵਕਤ ਨੂੰ ਲਗ਼ਮ ਲਗਾਉਣਾ,
ਸਿੱਖ ਜਾਉਂਗਾ,
ਰੁਕ ਜਾਉਂਗਾ, ਖਤਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ,
ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ,
ਇੱਕ ਦਿਨ !


ਡੰਗ ਚਲਦੇ ਨੇ,
ਕੁੱਝ ਨਾਗਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ,
ਜ਼ਹਿਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ,
ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ,
ਇੱਕ ਦਿਨ !


ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਤੜਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ,
ਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਪਾਉਂਗਾ,
ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਉਂਗਾ,
ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ,
ਆਹਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਮਨੂੰ ਜਾ ਰੱਬ ਦਾ,
ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ,
ਇੱਕ ਦਿਨ !


ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਰ ਬਲਾਚੌਰ
sandeepnar22@yahoo.com