ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾਡ਼ਨ ਵਾਲਿਓ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ

ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਿਓ ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੈਰੀਂ ਲਿਤਾੜਨ ਵਾਲਿਓ ।
ਕਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾਡ਼ਨ ਵਾਲਿਓ ।..


ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਭਾਈ-ਭਾਈ,
ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦੁਹਾਈ,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ?
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਵਾਲਿਓ ।
ਕਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਉ ।…
ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ,
ਯਤੀਮ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਕਰ ਗਏ,
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚ ਗਏ ?
'ਧਰਮੀਂ' ਕਹਿ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਵਾਲਿਓ ।
ਕਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਉ ।…
ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਕਰੇ ਦੂਰ ਭੁਲੇਖੇ,
ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਨਾ ਵੇਖੇ,
ਐਪਰ ਫੌਕੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ,
ਬੇਹੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਕਾੜਨ ਵਾਲਿਓ ।
ਕਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਉ ।…
ਆਉ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ,
ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ,
ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ  ਸਮਝੀਏ,
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਓ ।
ਕਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾਡ਼ਨ ਵਾਲਿਓ ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ
ਮੋ. 9855207071