ਬਚ ਦਿਲਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ - ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ

ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ
ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ
ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਪਤਾਸੇ ਵਾਂਗ
ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਘੋਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ
ਮਿਲੇ ਐਸੇ ਲੋਕ
ਹੱਸ - ਹੱਸ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ
ਪਰ ਉਤਾਰ ਨਾ ਸਕੇ
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚ
ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ
ਰੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤਨਹਾਈਆਂ ਵਿਚ .....


ਉਹ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਦਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ
ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦਿਲਦਾਰੀਆਂ
ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ
ਪੱਥਰ ਸੀ ਚਮ ਵਿਚ ਮੜੇ ਹੋਏ
ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਹਿਰ ਭਰੇ .....


ਰਹੀਂ ਬਚ ਕੇ " ਪ੍ਰੀਤ " ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ
ਮਤਲਬ ਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਹਰ ਪੈਰ ਖੜ੍ਹੇ
ਏਥੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ
ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨੇ ਖੇਤ ਹਰੇ
ਬੰਜਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ
ਸੁੱਕਿਆ ਬੂਟਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਪੁੰਗਰਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਬਚ ਦਿਲਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ
ਰੁਲ ਜਾਈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਹਨੇਰ ਏਥੇ


                          ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ
                        ਲੁਧਿਆਣਾ , ਪੰਜਾਬ
   ਮੋਬਾਇਲ : +918427174139
E-mail : Lyricistpreet@gmail.com