ਅਜ਼ਾਦੀ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ,
ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ ਬਰਬਦੀ ਨੂੰ ,
ਕਿਤੇ ਊਧਮ ਭਗਤ ਪਿਅਆਂ ਰੋਦਾਂ ਏ ,
ਦੇਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਨੂੰ ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ................ ........
ਬੇ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਿਅਆਂ ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲੱਕਿਅਆਂ ,
ਮਰਦ ਮਰਦ ਨਾਲ ਔਰਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ,
ਕੀ  ਕਿਹਾਂ  ਮੈ  ਐਸੀ  ਸ਼ਾਦੀ  ਨੂੰ  ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ............................
ਘੋਨੀ ਮੋਨੀ ਕਰਤੀ ਚਿੜੀ ,
ਆਪਸੀ ਜਾਦੇ ਲੀਡਰ ਭਿੜੀ ,
ਮਹਿਕਦੇ ਬਾਗ  ਉਜਾੜੇ  ਇਨਾਂ ,
ਉਜਾੜੀ ਹਰ  ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਨੂੰ  ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ........................
ਰੰਗ ਉਡਾਏ ਅੱਜ  ਇਨਾਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ,
ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਖਬਾਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ,
' ਦਰਦੀ ' ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ,
ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਜ ਵਿਕਦੀ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ...................... .......
                 ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
            ਸੰਪਰਕ ਨੰ 98551-55392