ਵਾਰਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਮਾਵੇ,
ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ।
ਰੋਟੀ ਹੱਕ-ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾਵੇ,
ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ।...

ਜੋ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੁੱਟਦਾ ਏ,
ਗਲ਼ਾ ਗਊ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਘੁੱਟਦਾ ਏ,
ਮੱਥਾ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਲਾਵੇ,
ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ।
ਸ਼ੀਂਹ-ਕੁੱਤੇ ਤੱਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ,
ਅੁਹ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ।...

ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਉਗਾਵੇ ਨਾ,
ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੋਡੇ ਘੁਟਾਵੇ ਨਾ,
ਕੰਧ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਢ੍ਹਾਵੇ,
ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ।
ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਪ ਜਗਾਵੇ,
ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ।...

ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਏ,
ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਏ,
ਨਾ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਵੇ,
ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ।
ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ ਜਾਨ ਗਵਾਵੇ,
ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ।...

ਲਾਲੋ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਧਰਾ ਚੱਖੇ,
ਗੁਰੁ-ਘਰ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕ ਰੱਖੇ,
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾਵੇ,
ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ।
ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਵੇ,
ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ।...

ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਜੋ ਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਏ,
ਕਹਿਣੀ-ਕਰਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏ,
'ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ' ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ।
ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵੇ,
ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ।...

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ
ਮੋ. 9855207071