ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ - ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਬੌਂਦਲੀ

ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ,
ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ।।


ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ
ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ ,,
ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ
ਦਾ ਤਾਰਾ ,, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰ
ਪਿਆਰਾ ਕਹਾਏ ।।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ,,,,
ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ।।


ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ,
ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਡ ਲਡਾਏ ,
ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ
ਖੇਲਣ ਸੀ ਪਾਏ ।।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ,,,,
ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ।।


ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸੀ
ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ
ਛਕਾਏ , ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ
ਤੇਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਤੋਲਣ ਆਏ ।।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ,,,,,
ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ।।


ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਸੀ ਕੱਢਿਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਰੱਬ, ਨਾ
ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸਜਾਏ , ਫਿਰ
ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ,ਪਰ
ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਕੇ ਆਏ ।।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ,,,,,
ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾਏ।।


ਨਿਕਲੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਈ
ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ,ਤੇ ਬਾਲਾ
ਜੀ ਆਏ , ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਮਾਣ
ਤੋੜਿਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੇ ਸੀ
ਚਰਨੀਂ ਲਾਏ ।।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ,,,,,
ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ।।


ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ , ਕਿਰਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ
ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਆਏ ,
ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ
ਸੀ ਜਗਾਏ ।।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ,,,,,,,
ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ।।


ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ,
ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ , ਧੀ ਭੈਣ
ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੋ
ਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਵਧਾਏ ।।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ,,,,,,
ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ।।


ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਜੋਗੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ
ਵਾਰੇ ਸੀ ਸਮਝਾਏ , ਵਿਆਹ ਸੀ
 ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਲ ,
 ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ,ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੋ
ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਭਾਗ
ਸੀ ਜਗਾਏ ।।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ,,,,,
ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾਏ।।


ਹਾਕਮ ਮੀਤ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ
ਨਾਮ ਧਿਆਏ , ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ
ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ , ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ।।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ,,,,
ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ।।


    ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਬੌਂਦਲੀ
        ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ