ਕੁਝ ਬੱਚੇ... - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ

ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਵੀ  ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ।
ਕੁਝ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ।…
ਇਕਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ,
ਇਕਨਾ ਦੀ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਰਹਿੰਦੀ ਰੀਝ ਅਧੂਰੀ,
ਨੀਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਈ ਕਰਦੇ ਦੀਦੇ ਗਾਲ਼ਦੇ ਨੇ ।
ਕੁਝ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ।…


ਇਕਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਉਣੀ,
ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੁੱਟੀ ਵੱਦਰ ਪਵਾਉਣੀ,
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਲ਼ ਫਸਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਾਲ਼ਦੇ ਨੇ ।
ਕੁਝ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ।…


ਇਕਨਾ ਥੱਲੇ ਪੈਰ੍ਹ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੂਰੀ ਪੈਂਦੀ,
ਇਕਨਾ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ੍ਹ ਚਲਾਇਅਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਡੇਂਦੀ,
ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਿਵਾਲਦੇ ਨੇ ।
ਕੁਝ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ।…


ਇਕਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਹੈ ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਲੋ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਝ ਕੱਟਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ?
ਕਾਣੀ ਵੰਡ ? ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦੇ ਨੇ ।
ਕੁਝ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ  ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ।…

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ
ਮੋ.9855207071