ਨਵੀਆਂ ਆਸ਼ਾ  - ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਬੌਂਦਲੀ

ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ਼ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ
ਆਸ਼ਾ ਲੈਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ,,
ਹਰ ਦਿਨ ਪਿੱਛਲੇ ਤੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ
ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਏ।।
ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਬਤ ਚਸਕੇ ਦੇਖਿਆ
ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ,,
ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਸਾਨੂੰ ਖਾਰਾ ਜਿਹਾ
ਲੱਗਦਾ ਏ।।
ਝੂਠ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ
ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਏ ,,
ਕੋਈ ਕੋਟ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸੁਣਾਵੇ ਉਹ ਵੀ
ਝੂਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ।।
ਸੁੱਕੇ ਪਿਆਸੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ,,
ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹਾ
ਲੱਗਦਾ ਏ ।।
ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਮਹਿਲਾ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੀਵੇ
ਬਲਦੇ ਸੀ ,,
ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੁਪ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਪਿਆ ਦੀਵਾ ਤਾਂ
ਬੁਝਿਆ ਲੱਗਦਾ ਏ ।।
ਦਿਨ ਢਲ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ
ਰੌਣਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ,,
ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਫ਼ਰੇਬ ਸੁਪਨਾ
ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ।।
ਜਦ ਖ਼ੁਦ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ
ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ,,
ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਵੀ, ਬੇ ਸਹਾਰਾ
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ।।
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪ
ਡੁੱਬਦਾ ਏ ,,
ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਿਆ ਢਾਰਾ ਜਿਹਾ
ਲੱਗਦਾ ਏ ।।
ਜਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰੇੜ ਜਿਹਾ ਇੱਕ
ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ,,
ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹਾਕਮ ਮੀਤ ਪਰਾਇਆ
ਲੱਗਦਾ ਏ ।।

ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਬੌਂਦਲੀ
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ
  ਸੰਪਰਕ +974,6625,7723