'ਉਲਾਦ  ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੇਖਦੀ'ਫਿਰੇ - ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ

ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ!
'ਆਰੀਆ' 'ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ' ਤੋਂ ਆ।
ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ,
ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਅ।
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ,
ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਦੋਸਤੋ,
ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ।
ਸਾੜ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ,
ਦਿੱਤੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਅ।
ਇਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ,
ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੇ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ।
ਉਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੇਖਦੀ,
ਦਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੜਥੂ ਪਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ,
ਦਿਉ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਹ।

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ
94176 42327