ਚੁੰਝਾਂ-ਪ੍ਹੌਂਚੇ - ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ

18 Feb. 2020

# ਚੂਚਕ ਮਹਿਰ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਟੱਬਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਪੜਵਾਇਆ ਈ।
# ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਕਾਨਾ ਟਿੰਡ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ।
# ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਾਬੂ  ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੁੜੀਓ।
# ਨੀ ਛੜੇ ਅੱਜ ਭਜਨ ਕੁਰੇ, ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੁੱਕਦੇ।
# ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੇ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ।
# ਉਹ ਘਰ ਅਮਲੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪਤੀਲੀ ਖੜਕੇ।
# ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ,
ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਹਲਾਲ।
# ਇਸ ਅਦਾਲਤ ' ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ।
# ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਮੋਇਆ ਹੈ ਖਸਮ ਜਿਹਦਾ, ਤਖ਼ਤ ਉਜੜੇ ਤਦੋਂ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਕੇ।
# ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ।
# ਇਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪਿੱਪਲ 'ਤੇ, ਡਾਹਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ।
# ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ ਗਾਨੀ, ਵੱਸ ਪੈ ਗਈ ਅੜ੍ਹਬਾਂ ਦੇ।