ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ...  - ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਸ਼ਾਂਵਲ

ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਲ ਦੀਏ ਕਾਲੀਏ ਨੀ
ਭਾਅ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਹਿਰ
ਜੁੱਸਿਆਂ ਅਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਰੋਹ ਬਣ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ
ਦਿੱਲੀਏ ਦੋਮੂੰਹੀਏਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਹਿਰ

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨੋਚ ਰਹੀ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਸ ਨੀ
ਜੋਕੇ ਰੱਤ ਪੀਣੀਏਂ ਨਾ ਬੁਝੇ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੀ
ਰੱਖੇਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਖੋਟ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ
ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ .....

ਵਿਕੀ ਐ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੀ
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੀ
ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਖੈਰ
ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ...

ਭੁੱਲ ਗਈ ਏਂ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੀ
ਗੜ੍ਹੀ ਚਮਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀ ਐ ਸਾਡਾ ਸਾਕ ਨੀ
ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰ
ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ...

ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਲ ਦੀਏ ਕਾਲੀਏ ਨੀ
ਭਾਅ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਹਿਰ
ਜੁੱਸਿਆਂ ਅਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਰੋਹ ਬਣ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ
ਦਿੱਲੀਏ ਦੋਮੂੰਹੀਏਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਹਿਰ।