ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ - ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਵਕਤ ਨੇ ਬਦਲੀ  ਕੁਝ  ਐਸੇ ਅਦਾ ।
ਅਣਦਿਸਦਾ  ਫਿਰ ਗਿਆ,  ਇਕ ਕਿਰਮ ਜਿਹਾ ।

ਆਦਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ।
ਪੰਖੀਆਂ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਗਈ  ਖ਼ੁੱਲੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ।

ਮੁੱਠੀ  ਖੋਲੀ  ਸੱਚ ਨੇ  ਤਾਂ  ਦਿੱਤਾ  ਦਿਖਾ,
ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਅਣਕਿਹਾ ।

ਰੋਗ  ਸ਼ੁਹਦਾ  ਉਂਜ  ਹੀ  ਬਦਨਾਮ ਹੈ ,
ਉੱਕਦਾ   ਹੈ  ਆਦਮੀ  ਕਰਨੋਂ   ਵਫ਼ਾ।

ਚਸਕੇ ਖ਼ਾਤਿਰ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇਂ ਅ- ਮਨੁਸ਼ ,
ਆਦਮ ਹੈਂ ਰੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ  ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ।

ਕੇਹੀ  ਬਦਲੀ  ਰੁੱਤ ਕਿ  ਵਣ ਕੰਬਿਆ,
ਵਿਸਫੋਟਕ  ਜਾਪਦੀ  ਹੈ   ਇਹ  ਹਵਾ।

ਚੁੱਪ  ਤੇਰੀ  ਵੀ  ਤਾਂ  ਇਕ  ਰਾਜ਼  ਸੀ ,
ਚੁੱਪ ਤੂੰ  ਤੋੜੀ  ਤਾਂ ਕਹਿਰ  ਵਰਤਿਆ।

ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਹਾਂ ,
ਬਖ਼ਸ਼  ਲੈ ਤੂੰ  ਦਾਤਿਆ  ਸਾਡੀ  ਖ਼ਤਾ।

ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ
ਸੰਪਰਕ / +1 365-778-1819