ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ - ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਬੌਂਦਲੀ

ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਥੀਓ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ,,
ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਾਰਾਂਗੇ ।।


ਕਰਿਓ ਨਾ  ਗਦਾਰੀ  ਤੁਸੀਂ  ਗੰਗੂ ਵਾਂਗੂੰ ,,
ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ।।


ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋਂ ,,
ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਵਾਂ ਗੇ ।।


ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੀਆਂ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ,,
ਮਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਵਾਂ ਗੇ ।।


ਅਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰ  ਸੌਣਾ ਜਾਣਦੇ ,,
ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ  ਖ਼ਾਕੇ  ਦਿਨ ਕੱਟਾ ਗੇ ।।


ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ,,
ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਆਵਾਂਗੇ ।।


ਅਸੀਂ ਹਰ ਚਟਾਨਾਂ  ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਗੇ ,,
ਵੀਰਾਂ ਜ਼ੋ ਦਿੱਤੀ  ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੇ ।।


ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕੱਟਾਵਾਂਗੇ ,,
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਘਰ ਫੇਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ।।


ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ,,
ਸੀਨੇ  ਤੇ  ਸਾਰੇ  ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ਰ  ਪਾਵਾਂਗੇ ।।


ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘਦੇ ਵਾਰਸ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ,,
ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ  ਚੁੰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ।।


ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਕੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰੇ ,,
ਅਸੀਂ  ਨਲੂਏ  ਦੇ  ਵਾਰਸ਼  ਨਾ ਹਾਰਾਂਗੇ ।।


ਬੌਂਦਲੀ ਦਾ ਹਾਕਮ  ਮੀਤ ਸੱਚ ਲਿਖਦਾ ,,
ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੇ ।।


ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਬੌਂਦਲੀ
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ
82880,47637